กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย "สีสัน วันลอยกระทง"

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และนิตยสาร PHOTOTECH             จัดโครงการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ขึ้น

ดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.phototech-mag.com/Pho ... contest%202012.html
image.jpg


กลับไปรายการกระดานข่าว